valman-doo-vodovodna-armatura
valman-doo

NOVOSTI

 

Politike kvaliteta, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i zaštite životne sredine

27.02.2020

Politika kvaliteta

Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika zaštite životne sredine

 

OHSAS Politika

30.01.2015

Izjava o politici bezbednosti i zdravlja na radu

EMS Politika

30.01.2015

Izjava o politici zaštite životne sredine

Ispitivanje proizvoda u akreditovanoj laboratoriji za ispitivanja proizvoda

21.12.2012

U cilju podizanja stepena pouzdanosti naših proizvoda pristupili smo ispitivanju istih u laboratoriji Instituta „Mihajlo Pupin“, Centar za gasnu tehniku, koja je akreditovana za ispitivanja od strane Akreditacionog tela Srbije. U prvoj fazi smo sproveli ispitivanje nadzemnih hidranata sa lomljivom i nelomljivom spojnicom, podzemnih hidranata i vazdušnih ventila pri čemu je ispitivana čvrstoća i zaptivenost kućišta u skladu sa standardom SRPS EN 12266 - 1:2005. Planiramo da u narednom periodu izvršimo ispitivanja preostalih proizvoda u skladu sa tačkama pomenutog, ali i drugih standarda, čime će korisnici naših proizvoda biti sigurni da se za transport pitke vode koriste najkvalitetnije i najpouzdanije armature u Srbiji. Rezultate ispitivanja možete videti i preuzeti u delu DOKUMENTI.


KATALOG

valman-katalog

BROŠURE

valman valman

 

PRATITE NAS

Valman
valmandoo
@valmandoo

PREUZMITE OFFLINE KATALOG - ANDROID APLIKACIJA